Parkiety Avi
Jakość godna polecenia.

Drodzy Państwo

Ze względu na zmianę warunków użytkowanie podłóg drewnianych chciałbym Państwa poinformować, że wszyscy dotychczasowi klienci mają prawo korzystać z „Nowych warunków użytkowania podłóg”, które dla Państwa są korzystniejsze. Poprzednie mogły budzić pewne wątpliwości co do praw klienta i zostały dopisane 4 kolejne punkty. Tz znaczy :

  1. Gwarancja jest udzielana na okres 2-óch lat – od dnia odbioru dzieła i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Gwarant rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia.
  2. W okresie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się naprawić wykonane dzieło w terminie 14 dni liczonych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
  3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady wykonanego dzieła.

 

Wszystkie składane reklamacje będę rozpatrywane na Nowych Warunkach użytkowania podłóg drewnianych

Państwa Opinie

Jan
Jan z Krakowa
Pan Łukasz był bardzo pomocny, załatwił wszystko, doradził. Pana Łukasza mi polecono i sam chętnie polecę firmę jak i pana Łukasza
Kasia
Kasia Katowice
Mogę wszystkim polecić, odpowiedni ludzie na odpowiednim stanowisku. Jestem zadowolona z usług tej firmy.
Alicja
Alicja Warszawa
Nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Pracownicy firmy byli doświadczeni i bardzo dobrze wykonali swoją pracę.